پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

جشنواره جوانان برتر ایران زمین

دانشجومعلمان عزیز در صورت دارا بودن مستندات پژوهشی معتبر در یک سال اخیر ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل جشنواره به امور دانشجویی پردیس مراجعه نمایید. 


نظرات کاربران