پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

اطلاعیه:

الزامات برگزاری آزمون اصلح استخدامی­ سال 1400 (ورودی­ 1401)

بر اساس اعلام معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به اطلاع مهارت آموزان و داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون جامع استخدامی ( مهارت آموزان ماده 28 وزارت آموزش و پرورش و افراد جامانده از سری قبل) می رساند، آزمون اصلح در روز پنج شنبه مورخ 12/04/ 1401 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد. لذا، رعایت موارد ذیل برای تمام مهارت آموزان شرکت کننده در آزمون الزامی است.

1- کارت ورود به جلسه آزمون روز دوشنبه مورخ 1401/12/01رأس ساعت 14 عصر از طریق سامانه هدف به آدرس الکترونیکی (hadaf.cfu.ac.ir ) قابل دریافت می باشد. لذا تمام شرکت کنندگان در آزمون باید کارت ورود به جلسه را از سامانه مذکور دریافت و در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

2- چنانچه کارت ورود به جلسه دریافت شده از سامانه هدف، فاقد عکس باشد، الزامی است شرکت کننده محترم حتماَ یک قطعه عکس به همراه داشته باشد تا در جلسه آزمون به کارت ورود به جلسه الصاق گردد.

3- همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه جهت تطبیق اطلاعات، برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون الزامی است.

4- حضور به موقع شرکت کنندگان (یک ساعت قبل از شروع آزمون) در حوزه های تعیین شده الزامی می باشد. ضمناً درب حوزه های برگزاری آزمون، نیم ساعت قبل از شروع آزمون بسته خواهد شد.

5- همراه داشتن وسایلی نظیر؛ تلفن همراه، ساعت هوشمند، لپ تاپ، ماشین حساب و یا هر گونه ابزار الکترونیکی در جلسه آزمون، ممنوع می باشد.

6- شرکت کنندگان محترم با ویژگی چپ دست و یا دارای نیازهای ویژه، پس از دریافت کارت ورود به جلسه و 24 ساعت قبل از برگزاری آزمون، اطلاعات مرتبط با شرایط خود را به مسئولان حوزه  امتحانی اطلاع دهند.

7- بروز هر گونه رفتار یا عملکرد خطا از سوی شرکت کنندگان در آزمون که تخلف آن برابر با آیین نامه محرز گردد، منجر به محرومیت و حذف فرد مذکور (خاطی) از  آزمون خواهد شد.

 


نظرات کاربران