پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

دپارتمان علوم تربیتی به همت واحد پژوهش و فناوری برگزار کرد.

نشست علمی- تخصصی در سطح کشوری
موضوع :مهارت برقراری ارتباط موثر
 در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با ارائه دکتر اکبر ابراهیمی اورنگ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بصورت حضوری در سالن شمس و همزمان بصورت مجازی در بستر وبسایت همایش‌های مجازی پردیس علامه امینی (ره) تبریز، با حضور سرپرست محترم پردیس و دانشجویان برگزار گردید.
در این نشست علمی مباحثی از قبیل
۱-ارتباط موثر و اهمیت آن.
۲-مهارت برقراری ارتباط موثر و نقش آن در سلامت روانی افراد و جامعه.
۳-مراحل برقرای ارتباط موثر و سازنده.
4_عوامل موثر در برقراری ارتباط موثر.
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


نظرات کاربران