پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

کسب مقام سوم دانشجوی پردیس علامه امینی در رشته آمادگی جسمانی

روز چهارشنبه مرحله استانی المپیاد ورزش همگانی در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد و دانشجو معلم محمد حسین کریمی در رشته آمادگی جسمانی مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.


نظرات کاربران