پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

طرح معراج

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجومعلمان محترم ورودی
۱۳۹۸ و ۱۴۰۱
 
دوره حضوری 16 ساعته آموزشی معارف نماز با توافق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و ستاد اقامه نماز کشور

در روز های چهارشنبه مورخه 1402/2/3
از ساعت8 الی 12همچنین از ساعت 13 الی 20

و روزپنجشنبه مورخه1402/3/4از ساعت8 الی 12همچنین ازساعت 14 الی 16


لینک ثبت نام

https://taap.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5732


نظرات کاربران