پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

اطلاعیه شماره 2

لیست کاندیداهای شورای صنفی - رفاهی پردیس علامه امینی به شرح زیر اعلام می گردد. داوطلبان گرامی می توانند تبلیغات خود را از امروز تا 12 ساعت قبل از شروع رای گیری در روز دوشنبه 9 خرداد انجام دهند.

لیست کاندیداهای انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

آموزش زیست شناسی

محمد جلالیان

1

آموزش ابتدایی

رضا احمدی

2

آموزش شیمی

محمد مهدی زیوری

3

آموزش زیست شناسی

سید محمد حسینی میر محمدی

4

آموزش ابتدایی

مهدی رشتبر

5

آموزش ابتدایی

علی اکبر بادی نادینلویی

6

آموزش ابتدایی

رسول ابراهیمی گلیزه

7

آموزش ابتدایی

محمد نیکخو

8

آموزش زیست شناسی

عرفان باغبانی

9

آموزش ابتدایی

سید حنان موسوی ملکی

10

آموزش ابتدایی

نیکنام تقی زاده تراکمه

11

مشاوره

زاهد اصغری

12

آموزش علوم تجربی

حسین حیدری

13

آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

مهدی اسدی جانقور

14

آموزش ابتدایی

صالح ثابت قدم

15

آموزش ابتدایی

ابوالفضل روزه

16

آموزش ابتدایی

محمد رضا حسن پور تاتار علیا

17

آموزش ابتدایی

علی ابراهیمی

18

آموزش  ابتدایی

علی بیانی

19

آموزش ابتدایی

مهدی مهر طلب

20

 


نظرات کاربران