پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

معاونت آموزشی و پژوهشی

دوره های تدوین شده برای سربازمعلمان در پردیس علامه امینی

دوره های تدوین شده برای سربازمعلمان در پردیس علامه امینی تبریز از روز شنبه 1402/06/11 در حال برگزاری می باشد.

معاونت آموزشی،پژوهشی و فرهنگی پردیس علامه امینی تبریز 


نظرات کاربران