پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

معلم پژوهنده ، مدیریت توانمندی معلمان -شماره ی 2

برای مشاهده نشریه شماره ی 2 معلم پژوهنده ، مدیریت توانمندی معلمان اینجاکلیک کنید و یا فایل ضمیمه را دریافت نمائید.


نظرات کاربران