پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

« جام دانشجو، یادواره شهدای تربیت معلم»

در راستای تقویم اجرایی اداره کل تربیت بدنی معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اولین لیگ فوتسال دانشجو معلمان پردیس علامه امینی با عنوان « جام دانشجو، یادواره شهدای تربیت معلم»  با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظلله العالی)  مبنی بر انجام ورزش های قهرمانی و همگانی، تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، غنی سازی اوقات فراغت دانشجو معلمان، ایجاد انگیزه جهت استمرار فعالیت های ورزشی، تقویت روحیه خودباوری، نشاط و شادمانی  و شناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویان در سالن الغدیر پردیس در حال برگزاری است. در این لیگ 24 تیم ورزشی فوتسال و 240 نفر دانشجومعلم از رشته های مختلف حضور دارند.در راستای تقویم اجرایی اداره کل تربیت بدنی معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اولین لیگ فوتسال دانشجو معلمان پردیس علامه امینی با عنوان « جام دانشجو، یادواره شهدای تربیت معلم»  با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظلله العالی)  مبنی بر انجام ورزش های قهرمانی و همگانی، تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، غنی سازی اوقات فراغت دانشجو معلمان، ایجاد انگیزه جهت استمرار فعالیت های ورزشی، تقویت روحیه خودباوری، نشاط و شادمانی  و شناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویان در سالن الغدیر پردیس در حال برگزاری است. در این لیگ 24 تیم ورزشی فوتسال و 240 نفر دانشجومعلم از رشته های مختلف حضور دارند.


نظرات کاربران