پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

روز یکشنبه مورخه 14 بهمن ماه کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با تدریس دکتر محراب بشیرپور با مشارکت 100 نفر از دانشجویان در سالن اجتماعات پردیس برگزار شد. 


نظرات کاربران