پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

جناب آقای رحیم کریمی جاوید معاونت محترم توسعه منابع و اموردانشجویی پردیس علامه امینی تبریز

درگذشت مادر دو شهید حاجیه خانم احمدیان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت،اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز


نظرات کاربران