پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

مراحل چاپ اثر در انتشارات دانشگاه فرهنگیان

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان، ضمن اطلاعیه ای قابل توجه سرپرستان پردیس ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، مراحل چاپ اثر در انتشارات دانشگاه فرهنگیان، را اعلام کرد.

این معاونت از تمامی همکاران خواست، ضمن مطالعه دقیق موارد، نسبت  به ارسال اثر اقدام نمایند.

مراحل چاپ اثر در انتشارات دانشگاه فرهنگیان، در بخش فایل های ضمیمه همین صفحه، در دسترس می باشد.


نظرات کاربران