پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اعزام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی به اردوی راهیان نور
        string(125) "اعزام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی به اردوی راهیان نور"
        

اعزام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی به اردوی راهیان نور

دانشجویان پردیس الزهرا(س) و پردیس علامه امینی تبریز در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور جنوب اعزام ...

حضور دانشجومعلمان پردیس علامه امینی تبریز در گردهمایی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان
        string(157) "حضور دانشجومعلمان پردیس علامه امینی تبریز در گردهمایی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان "
        

حضور دانشجومعلمان پردیس علامه امینی تبریز در گردهمایی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی پردیس علامه امینی تبریز، دانشجومعلمان منتخب این پردیس در هفتمین گردهمایی دانشجومعلمان ...