پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی(برادران)

شرایط مقالات ارسالی برای چاپ در کتاب های مجموعه مقالات مدرسان دانشگاه

با احترام و با تبریک میلاد با سعادت امام علی (ع)، پیرو نامه شماره 600/1081/50000د مورخ 20/02/1393 و بنا به درخواست برخی از همکاران بدینوسیله شرایط مقالات ارسالی برای چاپ در کتاب­های مجموعه مقالات مدرسان دانشگاه اعلام می­شود:

1ـ فقط مقاله ­هایی که تاکنون منتشر نشده، ارسال گردد.

2ـ مقاله با خط نازنین فونت 14 تایپ شود و فایل Word آن ارائه گردد.

3ـ مقاله فقط از طریق پردیس و به صورت رسمی ارسال شود.

4ـ مقاله ­های مشترک قابل ارائه هستند مشروط به آنکه ترتیب نویسندگان اعلام شود.

5ـ مشخصات نویسندگان و تعلق سازمانی آنان در ذیل عنوان مقاله ذکر شود.

6ـ ساختار مقاله بر اساس اصول حاکم بر مقاله ­نویسی در حوزه تخصصی تنظیم گردد.

7ـ حجم مقاله نباید بیش از 9000 کلمه (30 صفحه) باشد.

یادآور می­شود همه مقالات دریافتی مورد ارزیابی قرار می­گیرند و پس از تایید داوران، فرایند چاپ آغاز می­شود. هم­چنین، اطلاع­رسانی همه ­جانبه به مدرسان مورد تاکید است.


نظرات کاربران